BejelentésIgazgyöngyök
Találd meg a lelked mélyén szunnyadó igazgyöngyöt

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Véletlen vagy szinkronicitás ...- Hogyan érthetném meg egy olyan tudattal rendelkező felsőbbrendű erő akaratát, mint amilyen a Szellem? A szellem üzeneteit, s a TI erre adott reakcióitokat egy olyan párbeszédhez hasonlítanám, mint mikor a megértő szülőt faggatja gyermeke. S ez nem is nagy túlzás, higgyétek el! Mikor tanácstalanok vagytok az Isteni célt illetően, úgy faggatjátok, mint a beszélgető partnereteket, ha nem értitek pontosan, amit elmondott: „Kérlek, mond el még egyszer! Bár tudom: nem véletlenül tetted elém ezt a helyzetet, nem értem, hogy mi a célod vele. Nagyon szenvedek. Biztosan azért, mert nem tudom, hogyan gyarapodhatnék általa. Mondd, mit kellene végre megtanulnom belőle?” Vagy ekképpen: „Mi is volt most ezzel a célod? Kérlek, magyarázd el, s ne haragudj, ha nem figyeltem rád eléggé!” S a megérkező válaszra aztán már csak mosolyognál: „Ó, hát tényleg! Mennyire vak voltam, hogy ezt akkor nem értettem, s nem láttam, pedig majdnem szemet szúrt, úgy mondtad el!” Hiszen a szellem mesélte el, amit szeretett volna tudomásodra hozni csupa gondoskodással, mint egy jó szülő. Mindig végzetszerűen következnek be az életünkben bizonyos események? Mondtam már: Nincsenek véletlenek. Hiszen a Kozmoszban látható és láthatatlan mind egy közös rend szerint tevékenykedik. Minden bizonnyal hallottál már a vonzás törvényéről. Ebből most nem azt hangsúlyoznám, hogy a hasonló hasonlót vonz. Ez túl egyszerű, s általános ahhoz, hogy segítségül szolgáljon számodra. Inkább azt mondanám, hogy a gondolat keltette impulzus a beteljesülés felé halad. A gondolat halványabb tónusú realitással bír, a kimondott szó azonban már fél valóság! Hogy innen hogyan működik folyamat? E kettő együttesen vájják a medrét a beteljesülés folyamának. A teremtéssel ily módon a gondolat természetétől függően jó vagy rossz mederbe terelitek gondolataitokat. Vegyük sorra mindkét eshetőséget! A végzetszerű történések esetében a kimondott szóval elszakítjátok egy helyen a gátat, negatív gondolataitokból, hiedelmeitekből hordott folyamotok gátját. A többit már tudjátok, hisz oly sokszor csodálkoztok, ha az elsodró folyam miatt elúsznak ideáitok, dédelgetett vágyaitok kis papírhajói! Előbb nézzétek át alaposan, mit forgattok a fejetekben, s aztán vizsgálódjatok kívül! A pozitív gondolatok esetében hasonló a helyzet. Álmodozásaitok, vágyaitok feltolulva végre utat kérnek, s a vizualizáció (vizuális, pontos képként való megalkotása a gondolatnak), vagy a szóbeli megerősítés során teret enged magának, hogy ez által a megvalósulás folyamán elsodorjanak téged valóság irányába. Egyszóval az álom képletese szólva megvalósítani igyekszik önmagát. Persze a te pozitív közreműködéseddel, amit fentebb felvázoltam. Mindennek csakis a te képzeleted és hited szabhat határokat! Néha olyan összefüggéstelennek tűnnek a történések! Hogyan láthatnék jobban a dolgok mélyére? Ne tekintsetek az életetekre értelmetlen történések kusza halmazaként! Inkább alkossatok jól rendezhető fiókokat, s ha tendenciákat fedezel fel, ne féljetek a fiókokra címkéket tenni, hogy abba rendezhessétek történéseitek halmazát! S ne féljetek a fiókokat egymásra rakni, ha összefüggenek a benne tárolt holmik, hisz a rendszer átláthatóságot eredményez! S ha nem felületesen, s általánosításokkal dolgoztok, akkor felfedezhettek olyan törtvényszerűségeket, melyek hatására már nem érzitek majd magatokat teljesen kiszolgáltatva, s otthonossá varázsolhatjátok életeteket! Ha pedig otthont teremtetek életetekben, akkor az rátok jellemző lesz, mint ahogyan a titeket ért események is rátok jellemzőek. Megtalálnak majd benneteket azok az életfeladatok, s próbatételek, melyek hatására csiszolódhattok, s fejlődhettek az általatok jónak vélt ütemben. A végzetről essen azért még több szó. Sokszor túl nagy jelentőséget tulajdonítotok neki, ma azonban már nem a végzet vagy sorskarma bír nagy jelentőséggel életetekben, legalábbis életetek nagy részében, hanem a szabad akarat. Hogy megértsétek, megnézzük kicsit a párhuzamokat a kereszténységgel. Némely hasonlóság mutatkozik ugyanis a keleti karma- tan s a kereszténység középkori prédikációi között. Mindegyikre jellemző ugyanis az eleve elrendelés, mint szisztéma. Ezt a feladatot az egyikben a karma, a másikban az eredendő bűn (a paradicsomi tilalom megszegése) tölti be. A kereszténység korábbi tanai szerint az elkárhozott, s születéstől fogva bűnös lelkek üdvözítő útja csakis az alázat, s az örökös vezeklés lehetett. Azonban végső soron ember porszemnyi voltát, s az Isten (avagy az őt közvetíteni vágyó, az ember s Isten között álló réteg) mindenhatóságát sugallja mindkét gyakorlat. A karma is végső soron determinálja hordozóját, mert azt sugallja, hogy olyan dologért bűnhődsz, amiről nem te tehetsz (legalábbis nem az evilági éned, hanem egy korábbi reinkarnációd, leszületésed). Ez pedig azt vonja maga után, hogy ebben az életben nem tudod jósolni tetteid következményét, így aztán erősen kétséges a kimenetele annak, amit teszel a jövőre nézve. Mit von ez maga után? Természetesen azt, amit oly sokan tesztek: ugyan, miért is erőltessem magamra az erkölcsös, példás életet, mikor nem tudhatom, mi lesz a következő életben? Nem kedveseim! Sokkal előbb learathatjátok munkátok gyümölcseit! Mindent, amit most tesztek, annak a következményeit, s eredményeit nem sokkal azután érezni fogjátok a bőrötökön! Felgyorsult az Isteni gondviselés, s emiatt olyan karmátok nincs már, amit a következő életetekbe cipeltek. Működik karmátok, de inkább fejlődésetek rugójának vagy spiráljának nevezném. Munkájának „eredményeképpen” azok a helyzetek fognak visszaköszönni életetekben, amiket ti hívtatok előzőleg létre! S mivel nem zártátok le, ott munkál, s újra meg újra megtalál majd benneteket, míg meg nem oldjátok végre hozzátok méltó módon. (mosoly) Ugye, így más egészen másként hat, mint az a középkori Isten modell, akinek nem esik nehezére, ha te elkárhozol, s a pokolra kerülsz, mert elkövetted valamelyik fő bűnt? Akkor mégis mekkora a jelentősége annak, ha hibát követek el? Kedveseim! Most kiforgathatnátok soraimat, s azt gondolhatnátok, így már akármilyen bűnt elkövethettek, hisz nincs tét. Én azonban jól ismerem lelketek mélyén rejlő motívumait, joggal bízom abban, hogy értitek, miért van ez így. Nem veszhet el egyetlen lélek sem, hisz mindannyian Isten parányi szikrái vagytok! Mindannyitokra szükség van a teljes egységhez! Ne veszhet el egyikőtök sem, mert hiányozna! Hiányoztok már most is, hogyne hiányozna a végső nagy egység idején! S hiszem, hogy megértitek azt is, hogy az életfeladatotokat, fejlődéseteket szolgáló helyzetek nem azért jönnek elétek, kedveseim, mert haragszik rátok, s ezzel akar sújtani benneteket a Mindenható, hanem mert az ő szent gyermekei vagytok, s épp ezért a fejlődéseteket, s épüléseteket akarja. Kedveseim! Isten emberi módon hozzátok szól, hangja úgy kiált az éterbe, hogy mindenki megértse, s meghallja! Most vált meg titeket, most szeret titeket, most emel titeket, most ad nektek megváltó vigaszt, most nyújt számotokra gyógyító támaszt. Szeret titeket úgy, ahogyan el sem tudjátok képzelni! S üzenete égbe kiált: szeressétek ti is magatokat! Ne gyűlöljétek azért, amit valaha elkövethettetek, ha elkövettetek egyáltalán. Más szívvel, más test birtokában, más körülmények, más feladatok szorításában. Akkor ti magatokat jutalmaztátok, s magatokat meg is büntettétek egy tartalmas vagy egy fájdalmas élettel! Ne tegyétek ezt újra meg újra! Hiszen akkor mi végre kaptatok – vagy adtatok volna magatoknak- új tapasztalatra, újrakezdésre lehetőséget, s esélyt, hogy most jobban csináljátok? Lépjetek ki az Isten szent ege alá, és hallgassatok szívetekre! Hát lehetséges ez? Büntethető-e ez az ember azért, amit meg sem tett, vagy amiért már jócskán megbűnhődött előző életében? Igen a válasz egyértelmű: nem. Lássátok be: ennek nincs sok értelme! Ne éljetek hát karmátok fogságában! Ugye szívetek mélyén ti is érzitek, hogy ez így van? Érzitek, mint ahogyan azt is érzitek, mikor próbálnak kicsinek, bűnösnek és mindenre képtelennek bélyegezni benneteket. Ugye érzitek, hogy ez nem igaz? Hogy ti Istentől való, Isteni rész vagytok! Hogy közel van egymáshoz szívetek- lelketek! Nem is gondolnátok, hogy valójában milyen közel! (mosoly) csak amikor ezt megtapasztaljátok, hogy EGY az. Márpedig ha ezt érzitek, még valamit el kell nektek mondanom: Isten beszél hozzátok! Csak hozzátok, a TI nyelveteken, s úgy, hogy amit nektek mond, azt csakis TI hallhatjátok, s érthetitek meg! Isten veletek van. Mindig is veletek volt, nem hagyott el benneteket soha. Csak ti hagytátok el magatokat, ti voltatok hűtlenek magatokhoz, s belső törvényeitekhez. Ezért nem vettétek észre őt sem. Ezért aztán azt is tudnotok kell: nincs szükségetek semmire, senkire, hogy megteremtsétek a hozzá vezető utat! Elég az elmélyült figyelem, az emelkedett, nyugodt pillanat, s az, hogy mindezt elhiggyétek. Nem kell semmilyen vallást gyakorolnotok hozzá, s semmilyen áldozatot hoznotok! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne gyakoroljátok eddigi vallásotokat! Sőt! Minden, amit a szívetek diktál, az a ti hitetekhez, a te Istenetekhez vezető úton egy kő. Ha ez egy templom lépcsőjén keresztül vezet, ti menjetek arra! Keressétek az emelkedett, szeretetteljes pillanatokat! S őrizzétek meg ezeket arra az időre, mikor nehezen tudtok az élet gondjain felülemelkedni. Ilyenkor sokat segít, ha szíveteket megtöltitek szeretettel.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!